Since 1993

Přepěťová ochrana - bleskojistka SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F

Přepěťová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B
 
Producer
SAPRO
Code
35BLESBR
Availability
Affilitiate Availability
Your price exc. VAT
18.53 EUR
VAT
21%
Your price inc. VAT
22.42 EUR
Warranty enduser
24 Month
Warranty others
24 Month
Order
Product Rating
Rated 0x

  Product details


   Přepěťová ochrana - bleskojistka SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F

   

  Přepěťová ochrana BrOK® SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F, typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B). Je osazena plynovou bleskojistkou a je určena k ochraně citlivých vstupů anténních zesilovačů STA, SAT konvertorů a TV přijímačů připojených koaxiálním kabelem 75 Ohm vedoucím od TV a SAT antén z venkovního prostředí (LPZ 0B,C). Ochrana se připojuje ke chráněnému koaxiálnímu kabelu jako průchozí kabelová spojka F-F s konektory typu F75.

  Ochrana chrání připojené přístroje i při přímém úderu blesku do jímačů hromosvodové soustavy objektu ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 (zkouška proudovou rázovou vlnou o amplitudě 2,5 kA a délce trvání 10/350 µs).

  Podmínkou správné funkce každé přepěťové ochrany je její důkladné elektrické připojení s ekvipotenciální přípojnicí EP objektu (obvykle k podružné přípojnici EP nebo k ochrannému vodiči PE rozvodu nn) nejkratším vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2.

  Ochrana se připojuje mezi koax. svod od antény (nebo SAT konvertoru) a chráněný vstup STA nebo TV přijímač jako průchozí kabelová spojka s konektory typu F75/F-F.

  Konstrukce ochrany zajišťuje spolehlivé svedení části bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci koaxiálních přepěťových ochran BrOK® i do plastových rozvaděčů.

  TECHNICKÉ PARAMETRY

  Ochrana je osazena bleskojistkou 20 kA, 8/20 µs nebo ekvivalentem.
  Měřené kmitočtové pásmo:  10 MHz - 2150 MHz
  Činitel útlumu na kmitočtu 2150 MHz:  lepší než -0,3 dB
  Činitel přizpůsobení na kmitočtu 2150 MHz:  lepší než -20 dB
  Zkušební rázový proud IZRP:  2,5 kA, 10/350 µs
  Max. zbytkové napětí na chráněném výstupu při IZRP:< ± 35 Vp-p pro t≥ 250 ns

  Připojení ochrany:

  • k signálové cestě: jako průchozí kabelová spojka s konektory F75/F-F
  • k ekvipotenciální přípojnici systému: izolovaným (žz) slaněným Cu vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2 s nalisovaným kabelovým okem, připojeným k ochraně šroubem M5 (oko a šroub M5 jsou příslušenstvím ochrany)
  • Montážní poloha: libovolná     
  • Rozměry-obrys: 25 x 55 mm     
  • Hmotnost: 74 g     
  • Třída krytí: IP20
  Důležité upozornění:

  U přepěťových ochran osazených plynovou bleskojistkou je doporučena periodická kontrola funkčnosti ochrany v intervalu 1x/rok. Měření provádí naše servisní služba bezplatně, účtujeme pouze poštovné při vrácení zkontrolované KPO poštou. V případě zjištění nefunkčnosti plynových bleskojistek informujeme zákazníka a na požádání provedeme výměnu (za poplatek 45 Kč/ks bez DPH). V případech, kdy není nutná ochrana širokopásmových přenosů doporučujeme proto použití bezúdržbových úzkopásmových ochran se zkratovaným čtvrtvlnným vedením.

  Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě zkušebního protokolu č.: P 00/01/06 z autorizované zkušební laboratoře č. 1148, ABEGU a. s., Zkušebna.

  Přepěťová ochrana je vyráběna dle užitného vzoru č.: 10494

   


  Send info

  Enquiry to product

  Your e-mail
  Enquiry

  Find better price on net?

  Your e-mail
  Price exc. VAT
  Price inc. VAT
  WWW
  Comment
  I'm interested in this product

  Send info about this product to friend

  Your e-mail
  Send to e-mail
  Comment

  Did you find an error?

  Fault description
  Your e-mail