Since 1993

Panta Sexy Mise, 16 ran, F3, Velký ohňostroj

Panta Sexy Mise, 16 ran, F3, Velký ohňostroj
 
Producer
PANTA
Code
PYROPPB16112
Part No.
8592209000315
Availability
Affilitiate Availability
Your price exc. VAT
8.43 EUR
VAT
21%
Your price inc. VAT
10.20 EUR
Warranty enduser
24 Month
Warranty others
24 Month
Order
Product Rating
Rated 0x

  Product details

  Panta Sexy Mise, 16 ran, F3, Velký ohňostroj

  Jedná se o rovný, 16ti raný kompakt. Délka trvání efektu SEXY MISE je 18 sekund.
  Efekt: Kompaktní ohňostroj SEXY MISE má efekt brokátové koruny se zeleným a červeným koncem.

  Zábavní pyrotechnika značky Panta pyrotechnik.
  Sexy mise 16SH je rovný ohňostroj o  počtu 16-ti výmetníků. hňostroj je ideální a rychlou volbou pro zpestření různých večírků či například oslav narozenin a svateb.
  Obsahuje 176g pyrosloží a zaručí Vám perfektní zpříjemnění vašeho večera.

  BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
  Pouze pro venkovní použití. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp.
  Odstraňte oranžovou krytku iniciační zápalnice. Umístěte kompakt na rovný terén.
  Postavte se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15m.
  Diváci musí být vzdálení nejméně 25m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci.

  Při koupi tohoto produktu:
  Čestně prohlašuji, že jsem dosáhl věku 18let pro kategorie F2 a jsem tak způsobilý nakoupit pyrotechniku.
  Čestně prohlašuji, že jsem dosáhl věku 21let pro kategorie F3 a jsem tak způsobilý nakoupit pyrotechniku.

  Zákaz prodeje zábavní pyrotechniky kategorie F2 osobám mladším 18 let
  Zákaz prodeje zábavní pyrotechniky kategorie F3 osobám mladším 21 let

  VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ   
  Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335   
  H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.   
  P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
             Zákaz kouření.
  P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.  
  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
  P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
             Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
  P372 - Nebezpečí výbuchu.
  P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
  P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
  P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

  Parametry
  Hmotnost    1.3 kg
  Počet ran    16
  Kalibr (mm)    25mm
  NEC (g)    176g
  Klasifikace ADR    1.3G
  Klasifikace pyrotechniky    F3
  Délka efektu    20 - 25 sek.

  Product websites:

  https://youtu.be/Yc4gO03gffU

  Products classification

  Send info

  Enquiry to product

  Your e-mail
  Enquiry

  Find better price on net?

  Your e-mail
  Price exc. VAT
  Price inc. VAT
  WWW
  Comment
  I'm interested in this product

  Send info about this product to friend

  Your e-mail
  Send to e-mail
  Comment

  Did you find an error?

  Fault description
  Your e-mail