Since 1993

Desulfator CarClever - oživovač baterií 12V-48V, 400Ah

Desulfator CarClever - oživovač baterií 12V-48V, 400Ah

News

Producer
SAPRO
Code
11135944
Availability
Affilitiate Availability
Your price exc. VAT
39.77 EUR
Recycling contribution
0.08 EUR , VAT:  21%  (Síťové adaptéry samostatně prodávané všechny druh)
Your price  with RF*
39.86 EUR
VAT
21%
Your price inc. VAT
48.23 EUR
Warranty enduser
24 Month
Warranty others
24 Month
Order
Product Rating
Rated 0x

  Product details

  Desulfator CarClever - oživovač baterií 12V-48V, 400Ah

   

   

  Sulfatace je nežádoucí jev vyskytující se u olověného akumulátoru, když je delší dobu – řádově dny – ponechán v nedostatečně nabitém (případně vybitém) stavu. Podstatou tohoto jevu je postupný vznik krystalů síranu olovnatého (PbSO4) na elektrodách. Tento jev pomalu a téměř neznatelně snižuje schopnost baterie pro příjímání, uchovávání a poskytování energie. Tento proces postupně zhoršuje funkci baterie a způsobí ztrátu kapacity, dokud baterie již nemůže dát požadovaný výkon, a tak se baterie považuje za opotřebenou. Nicméně pomocí automatického pulzního desulfátoru baterií můžete zvrátit tento proces rozpuštěním sulfátů, prodloužit život baterie a obnovit její kapacitu.

   

   

  Funkce

  Pulzní desulfátor baterií vytváří vysokofrekvenční impulzy , které rozpouští krystalické sulfáty a způsobí rozdělení sulfátu olovnatého (PbSO4) na Pb a SO4, přičemž tyto dvě složky se vrátí tam kam patří: Pb na elektrody a SO4 do elektrolytu. Tímto obnovuje funkci akumulátoru přijímat nabíjecí proud a poskytovat vybíjecí proud.

   

   

  Aplikace

  • autobaterie • motocyklové baterie • lodní baterie • baterie nákladních automobilů • záložní baterie • elektrické golfové vozíky • elektrické automobily a skútry • elektrická kola • elektrické invalidní vozíky • UPS baterie • stejnosměrné systémy elektrických rozvoden • Telekomunikační rozbočovače • úložné systémy větrné elektrárny • úložné systémy solární ch elektráren • DC startovací systémy a generátory

   

   

  Pokročilá technologie

  Mnoho desulfátorů používá staré technologie generování pulzů k desulfataci baterie. Tato starší technologie využívá ostrý vrchol pulzů, které mohou být škodlivé pro desky baterií.

  Tento desulfátor používá novou metodu „měkkých pulzů“ a dochází tak k rozpuštění sulfátů, aniž by došlo k poškození desek baterie. Starší technologie vyžaduje také velké cívky tak, zatímco díky pokročilé technologii je tento desulfátor velmi kompaktní, ale poskytuje velký výkon.

   

   

  Nová cyklicky pulzující funkce

  Podobným způsobem jako moderní pulzní nabíječky baterií (nabíjení – odpočinek - nabíjení - odpočinek atd.) cykluje i tento desulfátor (pulzy - odpočinek - pulzy - odpočinek atd.) a optimalizuje tím proces obnovy baterie.

   

   

  Výhody desulfátoru baterií:

  - zvyšuje výkon baterie

  - prodlužuje životnost baterie

  - baterie se nabíjí rychleji

  - zvyšuje kapacitu baterie

  - zabraňuje tvorbě sulfátů

  - snižuje odpařování

   

   

  Výhody oproti konkurenčním výrobkům:

  - plně automatická volba napětí: 12V, 24V, 36V, 48V

  - nová metoda cyklického generování pulsů pro lepší využití kapacity

  - technologie „měkkých pulzů“

  - funkce automatického vypnutí, aby se zabránilo nadměrnému vybití baterie

  - uživatelem konfigurovatelné ovládání pro ruční výběr napětí

   

   

  Použití desulfátoru

  Červený terminál připojte na kladný pól baterie a černý na záporný pól baterie. Desulfátor se automaticky vypne, pokud klesne napětí baterie.

   

   

  Manuální výběr napětí

  Je-li napětí baterie nízké, může selhat automatická volba správného napětí. V tomto případě je možné ručně nastavit požadované provozní napětí stiskem tlačítka volby napětí. Na LED displeji se nejprve zobrazí pracovní napětí, a pokud chcete, můžete stiskem tlačítka změnit nastavené pracovní napětí. Pokud stisknete tlačítko znovu, přístroj se přepne na další hodnotu. Po nastavení požadovaného napětí displej se vypne, aby se šetřila energie baterie.

   

   

  Technické parametry

  - automatické nastavení 12 - 48 V baterie

  - pracovní proud: 20 mA

  - špičkový proud: 4A max.

  - špičkové napětí: 60 - 100 V

  - pulsní frekvence: 10,000 HZ

  - LED pro indikaci impulzů

  - proud ve vypnutém stavu: <5 mA

  - velikost: 88 x 56 x 23 mm

  - hmotnost: 120 g

  - vypínací napětí: baterie 12 V – 11 V, baterie 24 V – 22 V, baterie 36 V – 33 V, baterie 48V – 44V


  Send info

  Enquiry to product

  Your e-mail
  Enquiry

  Find better price on net?

  Your e-mail
  Price exc. VAT
  Price inc. VAT
  WWW
  Comment
  I'm interested in this product

  Send info about this product to friend

  Your e-mail
  Send to e-mail
  Comment

  Did you find an error?

  Fault description
  Your e-mail